În 2017 consumatorii folosesc în lupta cu băncile: cerere de reechilibrare contract de credit

După publicarea deciziei 623 de către CCR consumatorii pot solicita băncii reechilibrare contract de credit. Mai mult, aceste cereri pot fi folosite și în instanțe ca și probe pentru dovedirea relei-credințe a băncilor. Deși șansele de reușită sunt limitate, puteți încerca și acest demers legal prin care puteți și preconstitui probe (bineînțeles dacă băncile răspund negativ sau nu răspund deloc)

Sa ne aducem aminte

Motivarea CCR este una istorică, opinează Daniel Cătălin Zamfir, senator PNL, care a promovat Legea dării în plată. Domnia sa a notat: “Pur și simplu revoluționează relațiile contractuale între clienți și furnizorii de servicii (deci nu numai contractele bancare!), prin motivarea impreviziunii. Pentru toți cei care nu sunt familiarizați cu terminologia, impreviziunea se aplică în cazul în care a apărut un eveniment excepțional și exterior voinței părților ce nu putea fi prevăzut în contract, creșterea cursului valutar încadrându-se perfect în această situație. CCR ‘obligă părțile la renegocierea contractelor, iar renegocierea trebuie să fie una efectivă, raportată la noua realitate, care să permită executarea contractului prin reechilibrarea prestațiilor. Intervenția asupra contractului e obligatorie și trebuie să fie efectivă, fie în sensul încetării, fie în cel al adaptării la noile condiții’ (am citat din textul motivării). Oameni buni, toți cei care aveți credite în valută, deci și cei în euro, fie că aveți credite de nevoi personale, cu sau fără ipotecă, trebuie să cereți o renegocire a contractului, renegociere adaptată la noua realitate! Băncile sunt obligate să facă asta! Așadar, iată și soluția pentru cei cu credite în euro! Creșterea excesivă a euro este o situație de impreviziune, ca atare băncile sunt obligate să reechilibreze prestațiile, adică să plătiți o rată suportabilă! Ce e și mai tare, e că explicarea impreviziunii de acum creează premisele renegocierii oricărui contract în care prestațiile sunt dezechilibrate!”

Printre altele, motivarea CCR precizează: “Clauzele contractului cu executare succesivă în timp trebuie adaptate în mod adecvat la noua realitate în măsura survenirii unui risc care se circumscrie ideii de impreviziune. În acest context, Curtea reține că determinarea împrejurărilor care justifică aplicarea impreviziunii, concept derivând din buna credință care trebuie să caracterizeze executarea contractului, trebuie realizată ținându-se cont de ideea de risc al contractului.
Acesta trebuie analizat dintr-un punct de vedere bivalent atunci când acesta se materializează; astfel, contractul în sine presupune un risc inerent asumat în mod voluntar de cele două părți ale contractului, în baza autonomiei lor de voință, principiu care caracterizează materia încheierii contractului, și unul supra-adăugat care nu a putut face obiectul in concreto a unei previzionări de către niciuna dintre acestea, risc care trece dincolo de puterea de prevedere a cocontractanților și care ține de intervenirea unor elemente ce nu puteau fi avute în vedere la momentul a quo.

Impreviziunea vizează numai riscul supra-adăugat și, în condițiile intervenirii acestuia, este menită să reamenajeze prestațiile la care părțile s-au obligat în condițiile noii realități economice/juridice. Ea nu are drept scop revenirea la prestațiile de la momentul a quo al încheierii contractului de credit sau la riscul acceptat de către părți la același moment, fiind, așadar, străină acestora, dar oferă o bază legală pentru adaptarea sau încetarea contractului. Adaptarea are loc atunci când utilitatea socială a contractului poate fi menținută, pe când încetarea atunci când în cazul intervenirii noilor condiții contractul își pierde utilitatea socială. În consecință, Curtea reține că revine, în primul rând, părților obligația de a renegocia contractul, iar, în al doilea rând, renegocierea trebuie să fie una efectivă prin raportare la noua realitate. Din cele de mai sus, rezultă că adaptarea contractului pe parcursul executării sale la noua realitate intervenită echivalează cu menținerea utilității sociale a acestuia, mai precis permite executarea în continuare a contractului prin reechilibrarea prestațiilor. (…) Odată constatată depășirea riscului inerent contractului și survenirea celui supra-adăugat, intervenția asupra acestuia devine obligatorie și trebuie să fie efectivă, fie în sensul încetării, fie în cel al adaptării sale noilor condiții, ea producând efecte juridice pentru viitor, prestațiile deja executate rămânând câștigate contractului. De asemenea, Curtea constată că regula pacta sunt servanda presupune luarea în considerare a unor elemente precum buna-credință și echitatea, în condițiile schimbării fundamentale a condițiilor de executare a contractului”.

În opinia domnului Zamfir, “conversia la cursul istoric poate fi, fără discuție, o reechilibrare a contractului adaptată la noua realitate”. Însa, în cazul celor care ?i-au pierdut locul de muncă ?i nu mai poți plăti ratele, aceștia trebuie să apeleze la instanță, care va constata acea impreviziune. ‘Judecătorul va decide dacă ți-ai pierdut locul de muncă din cauza ta, că te-ai dus beat la serviciu sau s-a restructurat compania. Magistratul va hotărî dacă dezechilibrul ți s-a datorat sau nu’, detaliază inițiatorul Legii dării în plată.

Exista 2 tipuri de cereri:
1.Model de cerere de reechilibrare contract de credit — este întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016 coroborat cu cele reținute de Curtea Constituțională a României în decizia nr. 623/2016 și poate fi depusă de consumatorii care îndeplinesc condițiile impuse de art. 4 din Legea nr. 77/2016 împreună cu cerințele impreviziunii
2.Model de cerere de reechilibrare contract de credit — se adresează consumatorilor care nu îndeplinesc cerințele prevăzute de art. 4 din Legea nr. 77/2016 dar față de care sunt îndeplinite cerințele impreviziunii și care în lumina deciziei CCR nr. 623/2016 se pot adresa băncii cu o solicitare de reechilibrare a contractului de credit.

Modelul 1 poate fi descărcat de aici
file:///C:/Users/Coltuc%20si%20Asociatii/Downloads/model%20de%20cerere%20reechilibrare%20contract%20de%20credit%201.pdf

Modelul 2 poate si descarcat de aici
file:///C:/Users/Coltuc%20si%20Asociatii/Downloads/Model%202%20cerere%20de%20reechilibrare%20contract%20de%20credit.pdf

,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.