ACDB a inventariat speciile de păsări din SPA Lunca Siretului Inferior

ACDB a inventariat speciile de păsări din SPA Lunca Siretului Inferior

Una dintre acţiunile elementare ce au vizat proiectul „Siretul Verde – crearea sistemului de management integrat Natura 2000 pentru SPA Lunca Siretului Inferior şi ariile protejate suprapuse”, implementat de ACDB în perioada 2012-2015, a constat în inventarierea speciilor de păsări din SPA Lunca Siretului Inferior. Aceasta activitate a avut ca obiectiv fundamentarea științifică necesară managementului speciilor de păsări de interes comunitar şi a habitatelor acestora. Activitatea reprezintă unul din pilonii de bază pentru elaborarea planului de management al sitului Natura 2000, ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior”.

Aria protejată are ca obiect menținerea unui statut de conservare favorabil pentru 47 specii de păsări. Activitățile de teren au vizat inventarierea numerică a speciilor și stabilirea distribuției acestora în funcție de habitatele utilizate, realizându-se hărți cu aceste informații pentru fiecare specie în parte.

În urma finalizării inventarierilor, au fost stabilite și măsurile de management necesare pentru îmbunătățirea stării de conservare a speciilor protejate.

Având în vedere faptul că majoritatea speciilor de interes conservativ sunt specii dependente de zonele umede cu apă stătătoare, este necesară menținerea lacurilor și bălților din sit, precum și creșterea acestor suprafețe prin încurajarea amenajărilor de iazuri și heleștee în sit.

Unele specii au o prezență foarte restrânsă în sit, fiind identificate doar în câteva locații, zone distincte care necesită o atenție sporită. O astfel de suprafață este Rezervația Naturală Balta Tălăbasca unde cuibăresc specii, precum stârcul galben (Ardeola ralloides) sau rața roșie (Aythya nyroca), iar în pasaj apare frecvent și pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus).

Există însă și specii care folosesc cu preponderență cursul râului Siret, preferând condiţiile prezente aici. Este necesar ca aceste suprafețe să beneficieze de un statut aparte, în special în perioadele de cuibărit când specii, precum chira de baltă (Sterna hirundo) sau egreta mică (Egretta garzetta), profită de izolarea și lipsa deranjului din zonele unde își realizează cuiburile. Aceste specii, precum și altele, se hrănesc în zonele umede cu apă de adâncime mică unde este prezentă hrana (pești mici, nevertebrate, amfibieni), zone care trebuie menținute pentru a asigura disponibilitatea hranei acestor specii protejate.

Tot pe cursul râului Siret sunt prezente și alte specii de interes conservativ, menționăm prigoria (Merops apiaster) și pescărașul albastru (Alcedo atthis) care își construiesc cuiburile în malurile înalte ale acestui râu.

Acţiunea a fost implementată în cadrul proiectului prin sprijinul financiar al Programului Operaţional Sectorial de Mediu Axa Prioritară nr. 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.