ACDB a realizat strategia de vizitare a SPA Lunca Siretului Inferior

În cadrul poriectului „Siretul Verde – crearea sistemului de management integrat Natura 2000 pentru SPA Lunca Siretului Inferior şi ariile protejate suprapuse”, ACDB a realizat strategia de vizitare a complexului de arii protejate aferente SPA Lunca Siretului Inferior. Acest document este cheia de boltă a planificării pe viitor a direcţiilor de dezvoltare a turismului şi a atragerii turiştilor în zonă. Studiul a fost realizat de o echipă de 20 cercetători ai Universităţii Bucureşti, condusă de Conf. Univ. Dr. Cristian Iojă, un foarte bun cunoscător al comunităţilor vrâncene. Activităţile echipei de cercetători au demarat cu evaluarea situaţiei existente prin identificarea, clasificarea şi caracterizarea elementelor de favorabilitate şi restrictivitate naturale, culturale, sociale şi economice pentru activităţile turistice în Lunca Siretului Inferior.

Teritoriul aferent zonei studiate se caracterizează prin contraste foarte puternice legate de naturalitate, artificializare, valorificarea antropică, impact antropic, accesibilitate şi valorificare turistică. Astfel, în lungul cursului Siretului Inferior se succed areale cu intervenţie antropică puternică asupra mediului (lacuri de acumulare, derivaţii, sisteme de irigaţii şi de desecare, captări şi deversări de apă) cu areale aflate în diferite stadii de renaturare (zăvoaie, bălţi, plaje de nisip, pajişti naturale, mlaştini, corpuri de apă, păduri de foioase, etc.).

Evaluarea situaţiei existente a avut în vedere statutul administrativ al teritoriului ariei naturale protejate ROSPA0071, inclus în trei judeţe (Vrancea, Galaţi, Brăila), calitatea de coridor de circulaţie şi transport, densitatea ridicată a populaţiei şi a aşezărilor umane, suprapunerea şi conectarea cu alte arii protejate şi eterogenitatea claselor de habitate incluse.

Elementul cheie vizat a fost mediul biotic ce reprezintă un important factor de favorabilitate pentru desfăşurarea activităţilor turistice prin:

– Speciile de păsări, extrem de atractive pentru activităţile de tip birdwatching;

– Fondul piscicol, important pentru derularea activităţilor de pescuit sportiv;

– Zonele forestiere, ce asigură un ambient foarte plăcut pentru activităţile de recreere.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.