Aria protejata Lunca Siretului Inferior are custozi specializati

Echipa ACDB (Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice), custode al ariei naturale protejate Lunca Siretului Inferior si-a dorit sa schimbe abordarea clasică a managementului protectiv al ariei naturale cu un management conservativ, armonizat cu obiectivele comunităților aflate în aria protejată.

Pentru a facilita acest proces, echipa ACDB a participat la două cursuri de instruire ce au vizat, atât tehnici moderne de inventariere a valorilor naturale, cât și metode și soluții necesare pentru a asigura un management participativ al unei arii natural protejate.

Ambele cursuri au fost organizate în cadrul proiectului “Siretul Verde – crearea sistemului de management integrat natura 2000 pentru SPA Lunca Siretului Inferior și ariile protejate suprapuse” din Programul Operațional Sectorial Mediu – Axa 4, proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională si implementat de ACDB.

Prima sesiune de perfecționare a vizat “Managementul resurselor naturale în arii protejate sau în afara lor”, organizată de Fundația Propark. Au fost abordate teme precum metode de inventariere, măsurile de conservare a habitatelor de interes comunitar și utilizarea cadrului legislativ pentru asigurarea unui management participativ al speciilor și habitatelor de interes pentru conservare.

Cele două zile în care am participat la sesiunea de instruire pentru managementul resurselor naturale în arii protejate, m-au ajutat să-mi formez o nouă perspectivă a relației: comunități – arii protejate și activități economice – arii protejate. Au ajutat foarte mult la înțelegerea acestor interrelații exemplele concrete și studiile de caz utilizate de către formatorii ce s-au descurcat de minune în pregătirea și susținerea acestei sesiuni de instruire. ” (George Bouroș, ACDB)

O a doua sesiune de instruire organizată a fost dedicată, de asemenea, modului în care obiectivele de conservare pot fi armonizate cu obiectivele comunităților. Sesiunea organizată sub titlul „Managementul resurselor naturale în arii protejate sau în afara lor, cu integrarea principiilor de conservare a biodiversității” a contribuit la o mai bună înțelegere a modului în care utilizarea resurselor poate fi armonizată cu obiectivele de conservare a valorilor naturale.

Credem că în urma cursurilor de instruire urmate, echipa ACDB a dobândit noi cunoștințe ce le vor permite pe viitor să fie mai aproape de comunități și să comunice mai bine cu factorii interesați, cu scopul final de a asigura comunităților acel mediu natural și sănătos, atât de necesar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.