Asociația Orașelor din România lansează un apel către toți primarii din România

Asociația Orașelor din România lansează un apel către toți primarii din România, indiferent de culoarea politică, cerându-le să-și convingă parlamentarii care îi reprezintă să nu susțină proiectul bugetului pe 2018 în forma prezentată de Guvern și să promoveze argumentat cerințele formulate de asociația noastră.

În cadrul mecanismului folosit pentru stabilirea sumelor care revin bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, AOR solicită ca pentru asigurarea unui buget minim de funcționare, ținându-se cont și de faptul că unele unități administrativ-teritoriale deservesc pe lângă locuitorii proprii și locuitorii din zona geografică corespunzătoare altor unități administrativ-teritoriale situate împrejur, stabilirea sumei să se facă ținând cont de statutul unități administrativ-teritoriale:
a. 750 lei/locuitor pentru unități administrativ-teritoriale care au statut de comună.
b. 850 lei/locuitor pentru unități administrativ-teritoriale care au statut de oraș sau municipiu, altele decât cele reședință de județ.
c. 950 lei/locuitor pentru unități administrativ-teritoriale care au statut de municipiu reședință de județ.

De asemenea, cerem Guvernului României să respecte Programul de guvernare care prevede ‘Creșterea cotelor defalcate din impozitul pe venit către autoritățile locale, de la 71,5% la 100% și a masei impozabile prin includerea impozitului din pensii’ și propunem ca repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale să se facă în următoarele cote:
a. 58% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit sau în care au domiciliul beneficiarii de pensii;
b. 20% la bugetul local al județului;
c. 22% într-un cont distinct, deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice la trezoreria municipiului reședință de județ, pentru echilibrarea bugetelor comunelor, orașelor și municipiilor.

Totodată solicităm Guvernului să renunțe la diminuarea cu 1/2 din “excedentul” la data de 31.12.2016, întrucât cea mai mare parte a sumelor denumite în legea bugetului de stat sunt sume alocate pentru cofinanțarea proiectelor din programele susținute de Uniunea Europeană sau credite bugetare neutilizate din motive obiective și nicidecum excedent bugetar.

Semnalul dat de structurile asociative ale unităților administrativ-teritoriale (AOR, AMR, ACoR și UNCJR) prin votul dat împotriva “Proiectului de Lege a Bugetului de Stat pentru 2018” în forma prezentată de guvern în ședința Comitetului de Finanțe Publice Locale, din 05.12.2017, arată nevoia de dialog real între toți partenerii și găsirea unor soluții pentru rezolvarea aspectelor menționate în acest comunicat, care să nu pună în dificultate autoritățile administrației publice locale.

Conducerea AOR
Relații prin Ionel Chiriță — președinte executiv
E-mail: aor@aor.ro, ionel_chirita_apl@yahoo.com
tel: 0744.385.323

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.