Azi are loc cea de-a 2-a zi seminarului ‘SINN | Siguranță. Igienă-Neconformități. Nereguli’, eveniment destinat specialiștilor din industria alimentară și a suplimentelor alimentare

În cadul evenimentului se va discuta și una dintre cele mai arzătoare teme ale momentului, respectiv prevederile Legii nr. 150/2016, unde, într-un dialog cu specialiști, avocați și autorități, se vor oferi o serie de posibile soluții care să fie în acord cu reglementările europene și cu interesele tuturor actorilor pieței.

Unele dintre problemele nerezolvate de apariția Legii nr.150/2016, se referă la definirea termenilor de ‘lanț scurt’ și ‘produs proaspăt’. Niciunul dintre acești termeni nu are o explicație lipsită de echivoc, care să ferească pe viitor, pe cei supuși respectivelor reglementări, de interpretări peste sau pe lângă lege, interpretări care, bineînțeles sunt generatoare de sancțiuni din partea autorităților. Transpunerea acquis-ului comunitar în legislația națională presupune, pe lângă problemele de informare, și costuri suplimentare de adaptare pentru procesatori.

Cunoașterea și aplicarea prevederilor comunitare în domeniu de către actorii industriei alimentare sunt vitale din cel puțin două motive. Pe de o parte, ele constituie o condiție pentru accesul la mecanismele comunitare de sprijin (conform principiului condiționalității — cross-compliance), iar pe de altă parte, nerespectarea standardelor de către producători atrage după sine imposibilitatea comercializării produselor alimentare pe piața comunitară.

În cea de-a doua zi a evenimentului organizat de Revista Roaliment, vor mai fi abordate teme precum:
—Neconformități și nereguli întâlnite la produsele aflate la limita termenului de expirare;
—Proceduri de gestionare a neconformităților; gestionarea situațiilor de criză/criza potențială generată de alimente;
—Integrarea sistemelor de colectare ape uzate în zone de lucru igienice;
—Proiecte legislative la nivel național privind autorizarea/înregistrarea unităților (Modificarea Ord 57; Modificarea Ord 11) ;
—Cum funcționează RASFF? Exemple practice de management a situațiilor de alertă în cazuri de retragere/rechemare;
—Managementul de risc: Ce riscuri preiau asiguratorii în legătură cu prejudiciile cauzate de produsele alimentare?;
—Neconformitățile și impactul lor asupra brandului, vânzărilor și pieței;
—Exemple practice ale unor situații de alertă/criză din România;
—Soluții moderne, rapide și alternative pentru igiena și siguranța produselor alimentare;
—Exportul produselor românești — modalitate de certificare sanitar veterinară. Ghidul procedurilor de control.

Printre vorbitori se vor afla nume de marcă din domeniul industriei alimentare și a suplimentelor alimentare precum Mihai Vișan — Director Executiv ROMALIMENTA, Dana Tănase — Director General ARC, Dorin Cojocaru — Președinte APRIL, Emil Dumitru — Director General PROAGRO, Ștefan Pădure — Președinte APAR, Cristina Pricop — Director Executiv ADRFR, Florin Căpățână — Vicepreședinte AMRCR, Monica Neagu, Șef Serviciu ANSVSA, Dr. Tatiana Onisei — Șef Serviciu SNPMAPS, Răzvan Susanu — Comisar Șef ANPC Brașov, Dr. Gabriela Garban — Medic Primar INSP Timiș, conf. univ. Farm. Soroceanu Valentina Colegiul Farmaciștilor, Avocat Cesare Varallo, specializat în legi europene și internaționale referitoare la fraude alimentare și Vice Președinte — Business and Regulatory Affairs EU — INSCATECH, Cristian Neacșu — Business Development Manager ACO România, Dr. Georgeta Briciu — Consilier Superior ANSVSA, Marius MAER, Director General CMC Asigurari, Andon Andonov, Office Manager Biotrend Plus.
Programul integral al evenimentului se găsește la adresa http://www.roaliment.ro/actualitate/sinn-siguranta-igiena-neconformitati-nereguli-21-22-februarie-2017/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.