Comunicat de presă – PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014 – 2020

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat în cursul lunii iulie 2016, proiectul ‘Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada decembrie 2015 — decembrie 2017, pentru personalul OIPSI implicat în gestionarea FESI’ — Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 — 2020 în baza contractului de finanțare nr. 3.1.022/06.07.2016 încheiat cu MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE — AM POAT în data de 06.07.2016. 

Valoarea Proiectului este de 14.155.408,08 lei, din care: 11.649.811,89 lei, reprezentând Asistența financiară nerambursabilă solicitată din Fondul European de Dezvoltare Regională și 2.105.205,39 lei, reprezentând cofinanțare proprie.

Persoana de contact:
Dl. Iulian DRENEA — Director Direcția Evaluare, Selecție și Contractare
Tel. 0213114112 / Fax 0213114141
Adresa: Bulevardul Libertății, nr.14, sector 5 București

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.