Guvernul a aprobat proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sistemul public

Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri proiectul de lege privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare în sistemul public de pensii.

UPDATE. Premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri că Guvernul a aprobat în ședință un proiect de lege care va da opțiunea de a continua activitatea, până 70 de ani, pentru persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare.

Totodată, Executivul a adoptat legislația care interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat. În plus, a fost adoptată și o ordonanță prin care se transferă la Măsura 2 banii alocați pentru Măsura 3.

„În ședința de Guvern de astăzi am aprobat proiectul de lege privind unele măsuri pentru continuarea activității pentru persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare. Este un proiect de lege care merge în Parlament în procedură de urgență. Proiectul elimină cumulul de pensie cu salariul la stat și în același timp prevede creșterea opțională a vârstei de pensionare la 70 de ani. Am adoptat și un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea OUG 130 din 2020. Este vorba de transferul sumelor alocate la Măsura 3 către Măsura 2 pentru a merge în continuare cu plata la Măsura 2 până se elucidează problemele pe care le-am avut la Măsura 3”, a spus premierul.

Întrebat cum comentează avizul negativ primit de la Consiliul Legislativ, premierul a zis: „Este un aviz optional, l-am luat in considerare, noi credem ca nu este adevarat (ce sustine Consiliul Legislativ), vom merge in Parlament si acolo sunt singur ca proiectul de lge va putea fi imbunatatitit desi eu cred ca aste e forma corecta pentru Romania”.

S-ar putea acorda, astfel, posibilitatea reîncadrării acestora până la vârsta de 70 de ani în instituţii publice, dar cu condiţia suspendării plăţii pensiei pe această perioadă.

“Prin prezentul proiect de act normativ se propune ca persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii, beneficiari ai pensiilor de serviciu sau beneficiari ai sistemului pensiilor militare de stat să poată exercita opţiunea pentru reîncadrarea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu condiţia suspendării plăţii pensiei. Reîncadrarea pensionarilor se poate realiza până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Având în vedere constrângerile bugetare şi reducerea costurilor suportate din bugetul de stat în privinţa cheltuielilor de personal, proiectul de lege propune o revizuire a legislaţiei aplicabile în cazul cumulului pensiei cu salariul şi o alternativă prin care un angajat din sistemul public poate exercita opţiunea între pensie şi veniturile salariale aferente raportului de muncă. De aceea, în sistemul public, posibilitatea continuării activităţii este însoţită de suspendarea plăţii pensiei”, se arată în expunerea de motive a proiectului de act normativ.

Pe agenda Executivului se află şi un proiect de lege privind cooperarea judiciară dintre România şi Curtea Penală Internaţională.

“Legea de ratificare a Statutului de la Roma creează doar un cadru general pentru cooperarea cu Curtea Penală Internaţională, definind autoritatea centrală şi stabilind regimul lingvistic aplicabil. În perspectiva în care, în cursul unei anchete, Curtea are nevoie de cooperarea autorităţilor române, este necesară crearea cadrului legislativ pentru primirea şi soluţionarea unor astfel de cereri. Proiectul de act normativ preia principalele forme de cooperare prevăzute de Statut, instituind procedura aplicabilă pentru soluţionarea cererilor de cooperare judiciare prevăzute de acesta, precum şi pentru orice altă formă de asistenţă permisă de legea română, menită a facilita ancheta şi urmărirea penală a infracţiunilor de competenţa Curţii. A fost menţinută soluţia legislativă adoptată în legea de ratificare a Statutului de la Roma, prin desemnarea Ministerului Justiţiei ca autoritate centrală, elementul de noutate constând în reglementarea detaliată a atribuţiilor acestuia. Ministerul Justiţiei, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, acţionează pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiei generale a statului român de cooperare cu Curtea”, se precizează în expunerea de motive de la proiect.

Guvernul urmează să aprobe şi un proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni.

Printr-un alt proiect de hotărâre, Executivul va decide cu privire la declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, judeţele Brăila şi Tulcea.

“Pentru prezentul act normativ este necesară suma de 40.000 lei (39.720,50 lei), pentru un număr de 20 de imobile, în suprafaţă totală de 14.589 mp teren”, conform notei de fundamentare a proiectului de HG.

În şedinţa de Guvern urmează să fie adoptat şi un proiect de hotărâre care prevede aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România, reprezentat prin Statul Major al Apărării, şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, reprezentat prin Comandamentul Central al SUA, privind statutul ofiţerilor de legătură, semnat la Tampa, la 5 februarie 2021 şi la Bucureşti, la 11 martie 2021.

Nu în ultimul rând, Executivul ar urma să aprobe şi o serie de proiecte de hotărâri privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.