Planul de management al ariilor naturale protejate din Lunca Siretului Inferior, pregătit pentru a fi aprobat de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

După o muncă asiduă de 3 ani, zeci de experți implicați, sute de zile petrecute în Lunca Siretului Inferior, zeci de întâlniri și dezbateri publice putem afirma fără dubiu că:

”Scopul Planului de management integrat pentru aria specială de conservare avifaunistică Lunca Siretului Inferior și ariile naturale suprapuse este de a crea cadrul organizațional optim integrării obiectivelor și activităților necesar a fi realizate pentru menținerea stării de conservare favorabilă şi îmbunătăţirea stării de conservare nefavorabile a speciilor pentru care a fost desemnată aria naturală protejată, luând în considerare dezvoltarea culturală, socială și economică a comunităților locale. Planul de management vizează planificarea activităților de conservare, armonizarea utilizării resurselor naturale cu obiectivele asumate prin declararea ariilor naturale protejate, armonizarea obiectivelor majorității factorilor interesați și promovarea valorilor naturale ale zonei.”

Elaborarea Planului de management s-a făcut în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare și a fost dezvoltat pentru următoarele arii naturale protejate:

  • Situl de protecție avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
  • Situl Natura 2000 ROSCI0072 și Rezervația Naturală 2402 Dunele de Nisip de la Hanul Conachi- ROSCI0072
  • Situl Natura 2000 Lunca Siretului Inferior – ROSCI0162
  • Rezervația Naturală Lunca Siretului (trupurile Pădurea Neagră și Pădurea Dumbrăvița) – Cod 2827
  • Rezervația Naturală Balta Potcoava- Cod 2411
  • Rezervația Naturală Balta Tălăbasca- Cod 2412
  • Rezervația Naturală Pădurea Merișor-Cotul Zătuanului.

Planul de management a fost elaborat împreună cu factorii interesaţi, atât la nivel local, cât şi naţional.

Pentru asigurarea unei largi participări, au fost invitaţi reprezentanţi ai grupurilor de interese şi ai custodelui, respectiv ai autorităţilor locale, aceştia fiind implicaţi în dezbateri asupra Planului de management în cadrul întâlnirilor realizate. Au fost difuzate spre consultare, către toţi cei interesaţi, rezultatele obţinute care folosesc la elaborarea Planului de management.

Au fost stabilite măsuri de conservare pentru fiecare dintre speciile care au stat la baza desemnării ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și a ariilor naturale protejate suprapuse.

Planul de management poate fi consultat integral pe pagina web a proiectului http://luncasiretului.biodiversitate.ro. În perioada următoare, echipa ACDB va demara implementarea planului de management, sperăm noi, cu suportul factorilor interesați, astfel încât scopul Planului de management să fie atins.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.