Salariu mai mare? Poate o promovare? Aprecierea muncii tale, a șefului și a echipelor din rețea? Fii tare pe Digital

Sau de ce ar trebui să lucrezi cu o agenție de Digital Creative (independent de mărimea bugetului)

Ca Manager sau, mai mult, Director de Marketing, ai multe (și mai multe) pe cap. Fiindcă digitalul e un domeniu nou (sau așa ți se pare, fiindcă nu ai avut timp sau oameni valoroși în echipă alături de care să crești brandul în online), se întâmplă des să lași digitalul la finalul listei de priorități. De multe ori am observat ca este amestecat cu …. BTL-ul?? Aceeași linie de buget, Digital & BTL & Others? În consecință, brandul tău e prăfuit, arată, vorbește și se mișcă pe online ca în 1998 (mai lipsește conexiunea dial-up). Mai grav decât atât, lipsa de atenție poate dăuna brandului tău mai mult decât tutunul — activările slabe, făcute pe genunchi, negândite și implementate de specialiști fără experiență pot trimite consumatorii tăi direct (și rapid) la competiție.

Iată trei motive pentru care, realist vorbind, ar trebui să preferi o agenție de Digital Creative:

VALUE FOR MONEY

Da, da. Ai citit bine. Dacă principala ta grijă e cum să cheltui bugetul în mod eficient, atunci valoarea serviciilor e singura premisă de care trebuie să ții cont. Altfel, ședințele tale de strategie digitală vor arăta ca în scena asta din Yes, man:

Un singur angajat nu îți va oferi niciodată ce îți poate oferi o echipă de agenție — un strateg, un account, un copy, un art, un researcher și un head of digital strategy. Dacă ai recrutat vreodată, poate ai aflat — angajatul ‘jack of all trades’ pe care-l cauți, care să știe și web copy, și community management, și un pic de Photoshop, și web design, și strategie digitală, și research și media buying, și poate și un pic de editare video, că ai auzit că și asta se poartă, nu există. Sau dacă există pe hârtie, nu are, în realitate, decât 2 din 8 skills. Din nou, necunoașterea realității din digital te-au adus într-un punct mort — pierzi bani, imagine, consumatori. Sau toate trei.

Ce se întâmplă în cazul unei echipe de agenție? În primul rând, există seniori. Adică oameni care lucrează în online de când s-a arătat internetul pe plaiurile noastre — adică zeci, dacă nu chiar sute de campanii la activ. Pe lângă asta, rolurile sunt specializate — strategul nu face web design, account-ul nu scrie conceptele de campanie, iar art-ul nu îți va seta campania de media online. Pe lângă asta, oamenii ăștia petrec ore bune cu gândul la brieful tău, ceea ce crește calitatea ideilor pe care le primești.

Toate astea duc la value for money. Și foarte puțin risc pentru tine. Spre deloc.

O VIZIUNE FRESH

Până și cei mai pasionați marketing manageri sau antreprenori au un punct orb în ceea ce privește brandul lor. Care e dat fix de calitatea lor cea mai mare — pasiunea cu care construiesc și cu care muncesc. E uman și normal ca după ce ani în șir lucrezi la același brand, să fii orbit de obișnuință. Să intri în rutină, să tragi concluzii distorsionate (care îți apără munca), să mergi pe ideile safe și să nu te mai poți conecta cu realitatea de zi cu zi a consumatorului tău. Și cel mai greu lucru — să recunoști că ești depășit, că nu poți dedica timp și că pur și simplu ai nevoie de parteneri de lucru pe care să te poți baza. Si nu doar niste oameni care să te aprobe, ci unii care sa te înțeleagă.

Și aici vine echipa de agenție. Gândește-te că ai de-a face cu oameni care lucrează săptămânal la 3 concepte de campanii, simultan, pentru trei branduri total diferite. Obișnuința lor este să nu se obișnuiască prea mult, să funcționeze într-un ritm rapid și intens, o abordare neobișnuită, care să declanseze o gândire atipică ceea ce duce — evident — la idei creative. O completare perfectă pentru abordarea ta 100% concentrată pe brand și pe produs. Cel mai prețios lucru — ideile rezultate dintr-o asemenea colaborare, dintre două viziuni complementare, într-un mediu ca digitalul, care permite atât de multe idei creative și unde regulile, iată, nu mai există

RESPONSABILITATEA

Să spunem că angajatul tău de online pleacă la mare 2 săptămâni. Sau la mare și la munte, dar tot două săptămâni. Între timp, comunicarea ta stagnează, deadline-urile vin și trec ca o decapotabilă pe A2, și dacă ești norocos, toate se sparg în capul tău. Dacă nu ai norocul ăsta, lipsa unui singur om impactează direct rezultatele — la final de lună, te trezești cu toate săgețile din rapoarte obosite, arătând în jos.

Sau, mai rău, angajatul își dă demisia. Cum nimeni nu îl va înlocui curând pentru că — ghici — în online sunt foarte puțini specialiști care înțeleg real nevoile tale, iar tu, manager de marketing, ești ocupat cu alte taskuri, te poți trezi de-abia trei luni mai târziu. Deschizi calculatorul de dimineață și te gândești oare ce se mai întâmplă cu internetul brandului tău și de ce oare nu a trimis nimeni nicio campanie de email în ultimele luni? Site-ul nu a mai fost updatat de câțiva ani, iar pe rețelele sociale fanii tăi au stins lumina și-au plecat. Și, mai important, oare cine ar putea avea parolele de la tot acest coșmar cu Analytics și YouTube și Facebook și Pinterest?

Varianta 1 este să preiei tot tu toată această responsabilitate. Nu are cum să fie atât de nasol să nu îți vezi familia în weekend pentru că stai închis în biroul de acasă să îți termini munca… Sau, varianta 2, să îți găsești o agenție de Digital Creatives. Bineînțeles, te poți întoarce întotdeauna la recrutarea unui om—departament, dacă nu vezi nimic greșit în cele de mai sus.

Ce înseamnă responsabilitatea unui cont într-o agenție:

—Întotdeauna doi oameni care corectează un articol pentru blogul tău înainte ca acesta să fie publicat;
—La tine ajung idei de campanii și activări pe digital trendsetting, validate de experiența unor oameni care nu sunt nici la prima campanie, si nici nu le tremura stomacul să vină să îți spună adevărul despre brandul tău în online, chiar dacă asta este posibil să te supere puțin;
—Brainstorming pentru concepte de comunicare pentru brandul tău la masa de prânz;
—Există întotdeauna muncă depusă pentru fiecare idee care ajunge la tine;
—Rapoarte detaliate, și, dacă ai noroc de-o agenție proactivă, consultanță gratis, propuneri de campanii și un partener pe termen lung, co-interesat să livreze rezultate împreună cu tine;
—Ai trei-patru oameni în echipă, nu unul, iar experiența lor adunată în online, va depăși, într-un caz fericit, 30 de ani. De ce să nu beneficiezi de asta?
—Viziunea noastră este așadar să fii relaxat, să îți bei cafeaua în liniște, în timp ce echipele de digital creatives din agenție lucrează pentru brandurile tale.
Brand Support este o agenție de publicitate digitală, care oferă servicii de comunicare și publicitate integrată, fondată în 2008, de către o echipă de profesioniști cu experiență în publicitate și marketing. 
Contact media Ionuț Harabagiu — Head of New Business
ionut@brandsupport.ro

Higher Income? A Promotion? The Appreciation of Your Job, Boss and International Teams? Be a Digital Big

Or Why Should You Hire a Digital Creative Agency (regardless of the size of your budget)

As a Marketing Manager, or evenmore, a Marketing Director, you’ve got a lot on your plate. And since the digital area is pretty new (or at least this is how it seems, because you never got the time or the valuable people to build your brand online), it often happens that it goes towards the end of your priority list. Consequently, your brand is rather dusty, it looks and it speaks like it’s 1998, only missing a dial-up connection. More than that, the lack of attention towards the online can really cause your brand harm — weak activations, made in a hurry, the lack of thinking and implemented by employees that lack experience can really send your clients running towards the competition.

Here are three important reasons why, realistically, you should work with a Digital Creative agency:

VALUE FOR MONEY

If your first worry is how to spend money efficiently, than, the value of the services is the only premises you should take into account. Otherwise, your digital strategy meetings will look like this Yes, man scene:

A single department — employee will never offer you what a agency team (a strategist, an account, a copy and an art) can deliver. If you ever recruited, you might have found out — the ‘jack of all trades’ employee you’re looking for, that also knows web copy, community management, basic Photoshop, web design, digital strategy, research ,media buying and maybe a bit of video editing (you’ve also heard this is hot), does not exist. Or, if it exists on paper, in real life, only has 2 of these 8 skills. Again, the lack of understanding on the digital advertising reality, has brought you in a dead end — you’re loosing money, image or clients. Or all three of those.

What happens when an entire Digital Creative team works for you? First of all, there are seniors. People that work in online since the Internet cam on our lands — meaning they have under their hats tens or hundreds of campaigns. Besides that, in an agency, there are clear roles — a person responsible with your digital strategy will never design your website, the account doesn’t write up your campaign concepts and the web designer will never set up your ad campaign. Because they will simply be awful doing those things. More than that, these people will spend hours thinking about your brief, meaning you’ll simply get better ideas.

All these mean value for money. And as little risk possible for you.

A FRESH VISION

Even the most passionate marketing managers or entrepreneurs have a blind spot when it comes to their brand. This is generated by their best quality — the passion with which they work and build a brand. It’s only human that after years of working on something, to be blinded by the power of habit. You may be in a routine, to end up having some distorted ideas (that always defend your work), to only take on safe ideas and approaches and to end up unable to connect with your consumer’s reality. The hardest part? Recognizing that you’re exceeded, that you’re unable to dedicate more time or that you simply need experienced partners, you can count on.

Enters the Digital Creative agency. Take into consideration the fact that you’re dealing with people that are used to working for 3 campaigns, for 3 totally different brands a week. Their habit is to never get used to things and to function in an intense, rapid rhythm. A perfect complement for your 100% focus on the brand and product. The most precious thing — the ideas that result between this type of collaboration, between two complementary visions, in an environment like the digital one, that allows so many creative ideas.

RESPONSIBILITY

Let’s say your employee (the only one in the digital department) goes to the seaside for two whole weeks. Meanwhile, your online communication are stagnant and deadlines come and go like a converter on the A2 highway. If you’re lucky, all the digital becomes your responsibility. If you lack this luck, the lack of only one person can impact all the results — at the end of the month, all the report arrows are tired, looking only down.

Or worse. Your only digital savvy employee resigns. As no one will be replacing him any time soon and you, as a marketing manager, have more important things to do, you can wake up only three months later. You open your computer in a morning and it hits you — why no one sent an e-mail campaign but still, Mailchimp was paid monthly? The website wasn’t updated since three months ago, and on the social network it seems that your fans simply turned off the lights and left. And, more importantly, who could know the passwords to this YouTube-Facebook-Pinterest-Analytics nightmare you’re suddenly in?

The first option is to take this whole responsibility on yourself. It can’t be that bad to end up not seeing your family in the weekends because you’re locked away in your office to finish your work… The second option is to find yourself a Digital Creative agency. Of course, you can easily return to recruiting a new Jack of all trades, if all of the above don’t worry you at all.

What an account responsibility means, in an agency:

—There’s always two people editing an article for your blog, before it gets published, and more than two sets of eyes analyzing your every bit of content;
—You only get ideas that suit 2017, and are generated by people that are not at their first online campaign;
—Agency people will brainstorm for your brand’s communication ideas during lunch;
—You’re working with a 3-4 person team, not a single, in house, employee. In a happy case, their summed up experience will exceed 30 years of experience in online.
—Thorough reports and if you’re lucky to have found a proactive agency, free consultancy, new ideas for campaigns and a long term, solid partner.
—Our view is therefore: sit back and relax, have your coffee in peace and while the digital creative teams in the agency are working for your brands.
Brand Support is a digital creatives and online advertising agency, which offers integrated communication services, founded in Bucharest in 2008, by a team of marketing and advertising professionals.
Contact media Ionuț Harabagiu — Head of New Business
ionut@brandsupport.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.