Tergiversarea emiterii unui act normativ menit să reglementeze majorarea prestației sociale va scoate în strada persoanele cu dizabilități

Scrisoare deschisă adresată Guvernului României și Ministerului Muncii și Justiției Sociale

Consiliul Național al Dizabilității din România (CNDR) își manifestă indignarea pentru tergiversarea emiterii unui act normativ menit să reglementeze majorarea prestației sociale pentru persoanele cu dizabilități. ONG-urile membre ale CNDR iau în calcul organizarea unui protest de mare amploare.

În ședința de Guvern din data de 30 iunie 2017, Guvernul României a aprobat un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care va aduce o serie de beneficii persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora, dar nu a inclus cel mai stringent beneficiu, respectiv creșterea cuantumului pentru prestațiile sociale, cunoscându-se condiția de sărăcie extremă în care se află persoanele cu dizabilități din România.

În cadrul aceleiași ședințe de guvern doamna Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale, a anunțat că măsura cu privire la creșterea prestațiilor pentru persoanele cu dizabilități va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018, în condițiile în care, în ultimile apariții în mass media, și-a asumat public faptul că de la 1 iulie 2017 vor fi majorate prestațiile sociale pentru persoanele cu dizabilități.

Ultima valoare a prestației sociale (indemnizație și buget personal complementar) de care beneficiază adultul cu handicap, a fost stabilită în anul 2015 și este de:
a)indemnizația lunară, indiferent de venituri:
234 lei, pentru adultul cu handicap grav;
193 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
106 lei, pentru adultul cu handicap grav;
79 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
39 lei, pentru adultul cu handicap mediu.

Astfel că, adulții încadrați în gradul de handicap grav încasează în total 340 lei lunar, adulții încadrați în grad de handicap accentuat încasează în total 272 lei lunar, iar adulții încadrați în grad de handicap mediu încasează în total 39 lei lunar.

Dorim să vă atragem atenția că nivelul cuantumului prestațiilor sociale, în plată la această dată, afectează negativ viața persoanelor cu dizabilități și menține procesul de marginalizare socială.

Astfel, din 2006 de când a intrat în vigoare legea 448/2006 și până în prezent, prestația socială a avut o evoluție în trepte, cu valori mici cum se vede în continuare, în timp ce salariul minim brut pe economie a crescut constant an de an, dacă la intrarea în vigoare a legii 448/2006 această prestație socială pentru adultul încadrat în gradul de handicap grav era de 259 lei lunar, în anul 2012 a crescut la 293 lei lunar, iar din 2015 și până astăzi a rămas la 340 lei lunar, reprezentând cca 30%, aproxitativ de 1,32 ori. Salariul minim brut a crescut de la 330 lei lunar, în 2006, la 1450 lei în prezent, adică de 4,39 ori.
De asemeni, dacă se urmărește valoarea prestației sociale raportată la salariul minim brut se constată o scădere enormă, de la cca 78% în 2006, la cca 23% azi, în 2017.
Putem spune astăzi că o asemenea situație nu se regăsește în nicio țară din UE și credem că în nicio țară democrată și civilizată din lume, situația din România fiind aproape de definirea uneia de genocid față de persoanele cu dizabilități.
Așa cum este prevăzut în art.28 din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007, semnată de România la 26 septembrie 2007 ?i ratificată prin Legea nr. 21/2010:
1.Statele părți recunosc dreptul persoanelor cu dizabilități la un standard adecvat de viață pentru ele și familiile lor, inclusiv la alimentație, îmbrăcăminte și locuință adecvate și la îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai și vor lua măsurile adecvate pentru a proteja și promova exercitarea acestui drept fără discriminare pe criterii de dizabilitate;
2. Statele părți recunosc dreptul persoanelor cu dizabilități la protecție socială și posibilitatea de a se bucura de acest drept fără discriminare pe criterii de dizabilitate și vor lua măsurile adecvate pentru a proteja și promova respectarea acestui drept.
Conform art. 50 din Constituția României ‘Persoanele cu handicap se bucură de protecție specială. Statul asigură realizarea unei politici naționale de egalitate a șanselor, de prevenire și de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viața comunității, respectând drepturile și îndatoririle ce revin părinților și tutorilor.’
Avem convingerea că Ministerul Muncii și Justiției Sociale va lua în calcul interesele persoanelor cu dizabilități și va rezolva cu maximă operativitate problema ridicată de Consiliul Național al Dizabilității din România.
CD al CNDR

Despre CNDR


Membru cu drepturi depline al Forumului European al Dizabilității, Consiliul Național al Dizabilității din România (CNDR) este vocea unică a dizabilității în România, format din federații și organizații reprezentative la nivel național pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.
CNDR are misiunea de a apăra și promova drepturile și interesele legitime comune tuturor persoanelor cu dizabilități din România.

Scopul CNDR este de a promova interesele private sau de grup ale tuturor persoanelor cu dizabilități din România și de a le proteja toate drepturile, în conformitate cu  prevederile Convenției ONU, ale Declarației Universale a drepturilor omului, cu Regulile Standard privind Egalizarea șanselor pentru Persoanele cu Dizabilități,  Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului, Declarația de la Madrid și a tuturor celorlalte documente internaționale din domeniul dizabilității.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.